Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.221.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.221.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-12-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.221.2022

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 28.12.2022 r.

 

w sprawie ustanowienia „Prezentu powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień, jego zawartości i zasad przyznawania

 

Na podstawie art.30 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9,10, i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

§ 1

Ustanawia się jednorazowy pakiet z tytułu urodzenia się dziecka o nazwie „Prezent powitalny”, jego zawartość oraz szczegółowe zasady przyznawania.

§ 2

Prezent powitalny stanowią:

-kocyk z haftem „Dobrodzień wita nowego mieszkańca”,

-maskotka,

- list gratulacyjny dla rodziców.

§ 3

Szczegółowe zasady przyznawania „Prezentu powitalnego” określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Warunkiem otrzymania świadczenia rzeczowego jest zamieszkanie dziecka na terenie Gminy Dobrodzień.

§ 5

Uprawnienie do świadczenia dotyczy dziecka urodzonego poczynając od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy oraz promocji gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.221.2022.pdf (498,94KB)