Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Dodatkowe polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Leśnik Kolonowskie

Dobrodzień, dnia 06.12.2022 r.

GK.6151.11.2022

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) informuje o terminach dodatkowych polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 5 w sezonie 2022/ 2023.

Dodatkowe polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie „Leśnik” w Kolonowskim.

Lp.

Data

Godzina

rozpoczęcia

Godzina

Zakończenia

Miejsce polowań

1.

17.12.2022

08:00

15:00

Na terenie leśnictw Haraszowskie oraz Piotrowina

2.

18.12.2022

08:00

15:00

Na terenie leśnictw Kolejka oraz Kolonowskie

3.

07.01.2022

08:00

15:00

Na terenie leśnictw Kolejka oraz Kolonowskie

4.

08.01.2022

08:00

15:00

Na terenie leśnictw Haraszowskie oraz Piotrowina

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOBWIESZCZENIE - Dodatkowe polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Leśnik Kolonowskie.pdf (255,07KB)