Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVI Sesja Rady Miejskiej

Dobrodzień, dnia 18.11.2022r.

ORG.0002.46.2022

 

Informuję, że XLVI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku o godzinie 15.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-dobrodzieniu.html

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dobrodzień.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dobrodzień,

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

 • przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  ,

 • zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka
  w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu,

 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Dobrodzień w roku szkolnym 2022/2023,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFXLVI Sesja Rady Miejskiej.pdf (226,99KB)

ZIPprojekty uchwał.zip (989,51KB)