Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przeprowadzonej konsultacji

Informacja o przeprowadzonej konsultacji
w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
z dnia  03.11.2022 roku

Konsultacje przeprowadzono poprzez: zamieszczenie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień   w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.           

Konsultacje przeprowadzane były w terminie: od 18.10.2022 r. do 27.10.2022 r. na podstawie uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. oraz Zarządzenia nr S.0050.179.2022  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17.10.2022 roku.

Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać w formie elektronicznej na adres   lub formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński

PDFinformacja o przeprowadzonej konsultacji.pdf (266,52KB)