Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Orzeł Nr 17

Dobrodzień, dnia 19.10.2022 r.

GK.6151.9.2022

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Dobrodzienia, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 55, 56 w sezonie 2022/ 2023.

Polowanie zbiorowe organizowane jest przez Koło Łowieckie Orzeł Nr 17.

Lp.

Data

Godzina

Miejsce polowań

Nr obwodu

1.

06.11.2022

08:00

Poliwoda – pod Debem

55

2.

13.11.2022

08:00

Antoniów/Grodziec – Sękała Ława

55

3.

20.11.2022

08:00

Krasiejów - Bajka

55

4.

27.11.2022

08:00

Antoniów/Grodziec – Sękała Ława

55

5.

04.12.2022

08:00

Dąbrowice – Tory

56

6.

11.12.2022

08:00

Poliwoda – pod Dębem

55

7.

18.12.2022

08:00

Krasiejów - Bajka

55

8.

08.01.2023

08:00

Leśniaki -  Kostyra

56

9.

15.01.2023

08:00

Antoniów/Grodziec – Sękata Ława

55

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOBWIESZCZENIE - Polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Orzeł Nr 17.pdf (280,65KB)