Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.9.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Dobrodzień, 26.09.2022 r.

GK.6220.6.9.2022

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)., zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 1, 2 w Pludrach, gmina Dobrodzień”

            Treść decyzji została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 343999525.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFGK.6220.6.9.2022 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji.pdf (128,86KB)