Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIV/421/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
NR XLIV/421/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-09-2022
Zakres tematyczny:
Inne

UCHWAŁA NR XLIV/421/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art.229 pkt 3, art. 237 § 4 w związku z art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Przedłużyć do dnia 31 października 2022 roku termin rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 5 września na działalność sklepu monopolowego w Dobrodzieniu.
§ 2. Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, jest konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu skargowym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIV 421 2022.pdf (163,70KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XLIV/421/2022 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska