Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Miejskiej

                                                                                                             Dobrodzień, dnia  14.09.2022r.                     

 

ORG.0002.44.2022

  

Informuję, że XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się w dniu 21 września 2022 roku o godzinie 15.00. 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 https://bip.dobrodzien.pl/2215/7186/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w dobrodzieniu.html

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dobrodzień.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do tworzącej Spółdzielni Energetycznej,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 2. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Piotr Kapela