Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - spoty reklamujące LIFE

logoczpow.jpeg

Dobrodzień, dnia 15.11.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości nieprzekraczającej kwoty 65 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie dot. spotów reklamujących.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza ofert złożona przez dostawcę: Radio Park Sp. z o.o. ul. Piastowska 1 47-200 Kędzierzyn Koźle , która spełniła wszystkie wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. łączną cenę: 861 zł brutto.

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf (149,49KB)

 

 

 

Dobrodzień, 08.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Dot. spotów reklamujących

1)    ZAMAWIAJĄCY:
nazwa zamawiającego – Gmina Dobrodzień reprezentowana przez Burmistrza Gminy Dobrodzień
adres zamawiającego – Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień
telefon – 34/ 35 75 100 wew. 25
faks – 34/ 35 75 100 wew. 30
e-mail – urzad@dobrodzien.pl
NIP – 5761557210

2)    Opis przedmiotu zamówienia: 
- 10  spotów reklamujących o treści: 
„Zastanawiasz się nad wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła, ale nie wiesz od czego zacząć i z  jakich źródeł dofinansowania skorzystać ? Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza w Gminie Dobrodzień doradzi w tej kwestii. 
Codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu koordynator odpowie na nurtujące Cię pytania. 
Spot zrealizowany w ramach Projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.” 
- jeden spot powinien trwać do 30 sekund

3)    Termin wykonania przedmiotu
Do 30.11.2022 roku wraz z wystawieniem faktury.

4)    Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest: 
Paulina Malik, tel.: 343999527, e-mail: p.malik@dobrodzien.pl

5)    Oferty proszę kierować na e-mail: p.malik@dobrodzien.pl  

6)    Oferty należy składać do 30.09.2022

7)    Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest do złożenia załączonego OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
UWZGLĘDNIAJĄCEGO PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFzapytanie oferotwe - LIFE.pdf (308,67KB)

DOCOŚWIADCZENIE WYKONAWCY.doc (31,00KB)

Dobrodzień, 09.09.2022

 

Dot. zmiany punktu w zapytaniu ofertowym z dnia 08.09.2022 roku.

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 08.09.2022 roku zmienia się brzmienie punktu 2) „Opis przedmiotu zamówienia”.

Punkt 2 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„2) Opis przedmiotu zamówienia:

-10 spotów radiowych w radiu działającym na terenie województwa opolskiego/lokalne: Zastanawiasz  się nad wymianą starego, nieefektywnego źródła ciepła, ale nie wiesz od czego zacząć i z  jakich źródeł dofinansowania skorzystać ? Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza w Gminie Dobrodzień doradzi w tej kwestii.

Codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu koordynator odpowie na nurtujące Cię pytania.

Spot zrealizowany w ramach Projektu pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”

- jeden spot emitowany na antenie radia powinien trwać 30 sekund.”

DOCXuzupełnienie zapytania ofertowego.docx (157,86KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (196,56KB)