Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.214.2020

ZARZĄDZENIE Nr. S.0050.214.2020

BURMISTRZA DOBRODZIENIA 

z dnia 31 grudnia 2020r. 

w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ust.1 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 18990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W 2021 roku wprowadza się bezpłatne usługi przewozowe na liniach komunikacyjnych utworzonych na terenie Gminy Dobrodzień, których Gmina jest organizatorem.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 dotyczą także linii komunikacyjnych w gminach sąsiednich, z którymi Gmina posiada stosowne porozumienia w sprawie gminnych przewozów pasażerskich.

3. Oznaczenie linii komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.214.2020.pdf (290,57KB)