Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.211.2020

Zarządzenie nr S.0050.211.2020 

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31.12.2020r. w sprawie przekazania w administrowanie przebudowanego lokalu mieszkalnego położonego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 15 celem zwiększenia wartości budynku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. “Adaptacja lokalu mieszkalnego dla repatriantów” - przekazuje się w administrowanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25 istniejący już środek trwały - budynek mieszkalny w Dobrodzieniu, ul. Oleska 15 celem zwiększenia wartości początkowej o kwotę 69.611,00 złotych na podstawie protokołu przekazania PT. 

§  2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.211.2020.pdf (158,68KB)