Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.188.1.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.188.1.2020 

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2020r. 

w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzień. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn zm.), art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ), art 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

W związku z przypadającym w grudniu bieżącego roku świętem w innym dniu niż niedziela w danym okresie rozliczeniowym obniża się wymiar czasu pracy o 8 godzin, dlatego ustala się dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy ( powyższe następuje z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, w związku z przypadającym świętem w dniu 26 grudnia 2020r.).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.188.1.2020.pdf (168,52KB)