Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.158.2020

Zarządzenie Nr S.0050.158.2020

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 28, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XVI/114/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46 poz.1589 z późn. zm ),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć nieruchomość niezabudowaną gruntowa na własność Gminy Dobrodzień  stanowiącą własność Pani Rosity Kozok - Suchodolskiej zlokalizowaną w Dobrodzieniu , o numerach działek nr 1483, 1163 o pow. 0.1405 ha zapisanej w księdze wieczystej KW OP1L/00052260/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnie za cenę 12,00 złotych za metr2 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.158.2020.pdf (154,52KB)