Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.137.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.137.2020 

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14.09.2020r.

w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień 

Na podstawie Uchwały Nr VII/63/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień zarządzam:

przeprowadzenie powszechnej, obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień, w dniach od 15.09.2020r. do 30.10.2020r. 

§ 1.

Akcja powszechnej deratyzacji polega na jednorazowym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, w obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych itp., stanowiących własność państwa i prywatną.

§ 2.

W dniach od 15.09.2020r. do 30.10.2020r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza i strychy celem pozbawienia gryzoni ich ewentualnego pożywienia.

§ 3.

Do akcji powszechnej deratyzacji należy używać trutek dostępnych w placówkach handlowych, stosując je ściśle wg wskazań na poszczególnych preparatach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ( norma PN-EN-16636) w garażowych, piwnicznych itp. pomieszczeniach trutkę należy wykładać w pojemnikach zamkniętych ( karmnikach deratyzacyjnych). 

§ 4.

W okresie trwania akcji należy trutkę wyłożyć w miejscach pojawienia się gryzoni, a szczególności na śmietnikach, w piwnicach, składnicach, budynkach gospodarczych itp. - zgodnie z podaną instrukcją ( na opakowaniu) – uzupełniając ją, w miarę spożycia przez gryzonie, w czasie trwania akcji.

Bezpośrednio po zakończenie akcji należy zebrać padłe gryzonie oraz resztki trutki i je usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

DZIECI NALEŻY POUCZYĆ O NIEBEZPIECZEŃSTWIE ZATRUCIA I NIE POZOSTAWIAĆ ICH BEZ OPIEKI 

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu na czas trwania akcji. W miejscach gdzie wyłożono trutki umieścić należy wyraźne ostrzeżenie:

"UWAGA! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”

§ 5.

Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i kontrolę wykonania przeprowadzać będą- obok przedstawicieli Urzędu Miejskiego- Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Policja.

ZARZĄDZENIE WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 14.09.2020R.  

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2020.pdf (250,96KB)