Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.115.2020

ZARZĄDZENIE  Nr S.0050.115.2020

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

Burmistrz Dobrodzienia- działając na podstawie art. 30  ust.1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713),  §10  ust.1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z  dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr XVI / 114  / 2008 późn. zmianami w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46,  poz. 1589 z późn. zm.) zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na kolejny okres następującą nieruchomość:

Położenie

Dobrodzień

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość rolna

Dane geodezyjne

KW

Obręb

k.m.

Numer działki

Powierzchnia

Kwota czynszu dzierżawnego

 

43048

Dobrodzień

1

2684

0,3904 ha

253,00 zł brutto

 

§ 2

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, na okres 21 dni, począwszy od dnia 24 lipca 2020 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu  przez rozplakatowanie w miejscach publicznych  na terenie miasta i gminy Dobrodzień, od dnia 24 lipca 2020 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.115.2020.pdf (182,12KB)