Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                              Dobrodzień, 10.08.2022r.

ORG.0012.20.2022

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Rozpatrzenie petycji w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Dobrodzieniu.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

3.      Rozpatrzenie petycji w przedmiocie podjęcia działań związanych z remontem nawierzchni oraz  doświetleniem drogi.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

5.      Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

7.       Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji  w dniu 25 stycznia 2022r.

 

 

Przewodniczący

Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

 

Krzysztof  Bula