Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/409/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
NR XLII/409/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLII/409/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 późn. zm.), w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkań komunalnych, dla których opłaty za ogrzewanie rozliczane są w oparciu o zużycie energii cieplnej, w wysokości 71,79 zł za 1 GJ.
§ 2. Ustala się miesięczną stawkę dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkań komunalnych, dla których opłaty za ogrzewanie rozliczane są w oparciu o powierzchnię ogrzewaną, w wysokości 2,65 zł za 1 m2 .
§ 3. Stawki, o których mowa w § 1 i § 2 obowiązywać będą do 30 września 2022r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 409 2022.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XLII/409/2022 w sprawie ustalenia stawek dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. (17:04)

Wyniki imienne:

ZA(12):

Robert Kobus, Sara Pruska, Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska