Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLII/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLII/407/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-07-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLII/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 28 lipca 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/338/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLII 407 2022.pdf

 

 

Głosowanie uchwały Nr XLII/407 /2022 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, (16:53)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Sara Pruska, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Gabriel Kukowka, Dorota Maleska