Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.117.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.117.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-06-2022
Zakres tematyczny:
Kultura, sport i turystyka

ZARZĄDZENIE NR S.0050.117.2022

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową i regulaminu na najpiękniejszy pojazd w korowodzie dożynkowym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się Regulamin Konkursu na najpiękniejszy pojazd w korowodzie dożynkowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2022.pdf (169,57KB)

DOCXzałączniki.docx (35,56KB)