Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.114.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.114.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
29-06-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE  Nr S.0050.114.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwiec 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień.

Burmistrz Dobrodzienia - działając na podstawie art. 30  ust.1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm. ), art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 , art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020 r. poz.1990 z późn. zm. ) § 6 ust.3  uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XVI / 114  / 2008 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46,  poz. 1589 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/398/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 czerwca 2022 roku , uchwały Nr XXXIX/383/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości

Lp.

Położenie

 nieruchomości

Lokal

Nr i pow. działki [ha]

 
 

Pow. [m²]

Pow. pom. przynależnych [m²]

Wartość

[zł]

 

1.

ul. Osiedle Robotnicze 18/1

Pludry

57,11

11,07

97.201,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

2

ul. Osiedle Robotnicze 18/2

Pludry

74,03

20,20

129.330,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

3

ul. Osiedle Robotnicze 18/3

Pludry

61,65

11,40

107.703,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

4

ul. Osiedle Robotnicze 18/4

Pludry

74,21

16,89

132.984,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

5

ul. Osiedle Robotnicze 18/5

Pludry

52,84

18,66

89.934,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

6

ul. Osiedle Robotnicze 18/6

Pludry

63,74

15,85

111.354,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

7

ul. Osiedle Robotnicze 18/7

Pludry

61,75

21,47

107.877,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

8

ul. Osiedle Robotnicze 18/8

Pludry

74,00

16,20

129.278,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

9

ul. Osiedle Robotnicze 18/9

Pludry

68,15

16,04

122.125,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

10

ul. Osiedle Robotnicze 18/10

Pludry

61,39

19,04

110.011,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

11

ul. Osiedle Robotnicze 18/11

Pludry

52,45

10,61

91.630,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

12

ul. Osiedle Robotnicze 18/12

Pludry

63,15

17,27

110.323,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

13

ul. Osiedle Robotnicze 18/13

Pludry

61,44

16,81

107.336,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

14

ul. Osiedle Robotnicze 18/14

Pludry

74,41

14,16

126.646,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

15

ul. Osiedle Robotnicze 18/15

Pludry

48,13

15,12

86.249,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

16

ul. Osiedle Robotnicze 18/16

Pludry

88,92

28,52

155.343,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

17

ul. Osiedle Robotnicze 18/17

Pludry

52,49

10,86

91.700,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

18

ul. Osiedle Robotnicze 18/18

Pludry

63,71

16,99

108.434,00

382

Pow.

0,0895  ha

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Lokal

Nr i pow. działki [ha]

 
 

Pow. [m²]

Pow. pom. przynależnych [m²]

Wartość

[zł]

 

 

1.

ul. Osiedle Robotnicze 19/15 Pludry

61,59

12,49

103.000,00

380 o pow.

0,0833ha

 

2.

ul. Chłopska 2/8

Dobrodzień

39,26

3,59

57.000,00

3264 o pow.

0,0533ha

 

3

ul. Piastowska 70/2

Dobrodzień

51,35

9,54

78,000,00

1493,

1494

o pow.

0,1961ha

 

Termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje roszczenie określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa z  dniem 12 sierpnia 2022 r.

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości Wykaz tej  nieruchomości, który podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, na okres 21 dni z uwzględnieniem paragrafu poprzedzającego, począwszy od dnia  29 czerwca 2022 r

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu  przez rozplakatowanie w miejscach publicznych  na terenie miasta i gminy Dobrodzień, od dnia 29 czerwca  2022 r

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2022.pdf (41,00KB)