Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLI/402/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLI/402/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
23-06-2022
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLI/402/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) oraz art.63 c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2021r. poz. 30) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Dobrodzień sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLI 402 2022.pdf

 

Głosowanie uchwały  Nr XLI/402/2022 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego. (17:20)

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Krzysztof Bula, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska