Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

                                                                                                    Dobrodzień, dnia 10  czerwca 2022r.

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 23 czerwca 2022 roku na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Dobrodzień za rok 2021, a także odbędzie się debata nad raportem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabrać głos na poniższych zasadach:

1) złożenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób ( lista poparcia powinna zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca);

2) w zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie;

3) zgłoszenie wraz z listą poparcia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 112 do dnia 22 czerwca 2022 r. w godzinach pracy urzędu;

4) liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Dobrodzień dostępny jest na stronie  www.bip.dobrodzien.pl w zakładce Dane Publiczne   – Raport o stanie Gminy Dobrodzień za 2021 rok.

Wzór zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest na stronie www.bip.dobrodzien.pl w zakładce Dane Publiczne   ( wnioski do pobrania).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFOgłoszenie.pdf (191,93KB)