Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.92.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.92.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
18-05-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr: S.0050.92.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Burmistrz Dobrodzienia działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), § 10 i § 11 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietna 2008 r. Nr XVI/114/2008 z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589 z późn. zm.)

zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres dziesięciu lat część następującej nieruchomości:

 

Położenie

Myślina, ul. Przejazdowa 2

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość zabudowana

Dane geodezyjne

KW

OP1L/00044263/3

Obręb

160801_5.0089 Myślina

Nr działki

243

Własność

Gmina Dobrodzień

Powierzchnia

lokal zlokalizowany na parterze o łącznej powierzchni 34,3 m2

 

§ 2

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni, począwszy od: 18 maja 2022 r. do dnia 08 czerwca 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Dobrodzień od dnia: 18 maja 2022 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2022.pdf (137,99KB)