Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.48.2020

Zarzadzenie S.0050.48.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do realizacji postanowień umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.), w związku z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2192 z późn.zm.), oraz w związku z uchwałą Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a także umowy nr 3/2019/AOON z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Klaudię Tkaczyk - Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do reprezentowania Gminy Dobrodzień w zakresie realizacji postanowień umowy nr 3/2019/AOON z dnia 17 grudnia 2019 r. i późniejszymi jej zmianami, w przedmiocie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2020.pdf (233,52KB)