Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.42.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.42.2020
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 9 załącznika do Uchwały Nr XXXV/349/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu ustalam, co następuje:

§ 1. W skład Gminnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą następujące osoby:

1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego:

  1. Waldemar Krafczyk

  2. Bożena Gaś

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji:

  1. Gabriel Kukowka

  2. Piotr Kapela

3) dyrektor Żłobka:

  1. Kinga Kalinowska

§ 2. 1. Na posiedzeniu Gminnej Komisji Rekrutacyjnej członkowie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wybierają spośród siebie przewodniczącego i ustalają zasady pracy komisji.

2. Prace Gminnej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2020.pdf (178,43KB)