Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.29.2020

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.29.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 5 lutego 2020r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm. ) w związku z art. 13, 28, 34 ust. 1 pkt 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.65)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nabyć od Starostwa Powiatowego w Oleśnie nieruchomość niezabudowaną położoną w Gosławicach, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 123/5 o pow. 0,1463 ha oraz działki 123/6 o pow. 0,0074 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW OP1L/00044788/9, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2020.pdf (148,27KB)