Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.5.2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 07.01.2020 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia „Dobry start”

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 poz. 1061) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Justynę Jańta Pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia „Dobry start” oraz przekazywania informacji, o której mowa w §10 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 poz. 1061).

§ 2.

Upoważnienie udzielone zostaje na czas zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.5.2020.pdf (171,27KB)