Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.4.2020

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2020
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 07.01.2020 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam Panią Klaudię Tkaczyk- Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych.

§ 2.

Upoważnienie udzielone zostaje na czas zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.4.2020.pdf (143,93KB)