Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 3 grudnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2021 roku.

Obecność na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za dwa kwartały 2021r.

  2. Analiza działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzieniu za 2020 rok.

  3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

  4. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia komisji.

Stwierdziła, że zgodnie ze statutem Gminy Dobrodzień posiedzenie Komisji nie jest prawomocne, gdyż nie uczestniczy w nim połowa ogólnego składu komisji.

W związku z powyższym posiedzenie komisji przełożono na dzień 6 grudnia 2021 roku na godzinę 13.30.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
mgr Sara Pruska