Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 19.05.2022r.

ORG.0012.22.2022

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się w dniu 26 maja 2022 roku o godzinie 14-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2021 rok.

  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29.10.2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2025,

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

  1. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus