Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.10.9.2021

Dobrodzień, 13.05.2022 r.

GK.6220.10.9.2021

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych ,,Ligota Dobrodzieńska I” i ,,Ligota Dobrodzieńska II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce 482 o mocy do 2MW (do 2x1MW) obręb Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień.

Treść decyzji została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 343999525.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.10.9.2021.pdf