Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.73.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.73.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
04-05-2022
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.73.2022
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 04 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów: ,,deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, ,,wniosku o zakup karmy dla kotów wolno żyjących” oraz ,,protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących”, umożliwiających zakup, bezpłatne wydawanie i wykładanie karmy suchej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Dobrodzień”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z uchwałą Nr XXXVIII/373/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem § 16 załącznika do wspomnianej uchwały, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wzór dokumentów, umożliwiających realizację postanowień Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2022 roku w zakresie zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących przez społecznych opiekunów na terenie Gminy Dobrodzień”:

a),,deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”;

b) ,,wniosku o zakup karmy dla kotów wolno żyjących”;

c) ,,protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących”.

§ 2

  1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie ich dokarmiania realizowana jest przez Gminę Dobrodzień przy współpracy z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących, na podstawie złożonych przez nich deklaracji, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, wpisanym do rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących prowadzonego przez Burmistrza Dobrodzienia, po uprzednim złożeniu przez nich wniosku o zakup karmy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  3. Wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących odbywa się za potwierdzeniem odbioru – protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2022.pdf (617,02KB)