Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.66.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.66.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-04-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

Zarządzenie Nr S.0050.66.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przejęcia mienia komunalnego -budynku komunalnego w Myślinie, ul. Przejazdowa 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późń. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

Przejmuje się od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25 budynek komunalny położony w miejscowości Myślina, ulica Przejazdowa 2 będący dotychczas w jego administrowaniu.

§ 2

Przejęcie budynku nastąpi w oparciu o stosowny protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.66.2022.pdf (13,87KB)