Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

logo.jpeg

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

obrodzień, dnia 05.05.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekracza-jącej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez przez dostawcę: Komputronik Biznes Sp. z o.o. w restrukturyzacji ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, która spełniła w możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. łączną cenę:

  • Część 1 - Dostawa Stacji Roboczych: 114 144,00brutto;

  • Część 2 - Dostawa laptopów z monitorami i stacjami dokującymi: 25 768,50brutto.

Termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jest planowany w dniach 6-10 maja b.r.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf (758,00KB)

 

 

Dobrodzień, dnia 15.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022

 

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w związku z zapytaniami oraz zmianami treści zapytania ofertowego dot. w/w postępowania, postanowiła przesunąć termin złożenia oferty z 19.04.2022 r. na 22.04.2022 r.

 

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

 

 

 

Dobrodzień, dnia 15.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (zmiana treści)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w związku z wystąpieniem omyłki w zapytaniu ofertowym dot. w/w postępowania, dokonała zmiany treści poz. 8 tabelki w punkcie 1.1 - Część 1, w następujący sposób:

 

8

Obudowa

Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obu-dowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 21.5” o parame-trach:

- rozdzielczość min. 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1,

- typowa jasność min. 250 cd/m2 (panel z bez obsługi dotyku) matryca matowa,

- kąty widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

Maksymalna suma wymiarów bez standu 88,0 cm.

Waga bez standu max 5,20 kg (panel z bez obsługi dotyku)

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min. 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5”/3,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo produ- centa. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozo-wania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora,

- uszkodzenie kontrolera Video,

- uszkodzenie pamięci RAM,

- uszkodzenie zasilacza.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensin-gtona) Zasilacz o mocy max 65W.


 

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie. Dokonana zamiana treści jest wiążąca dla każdego wykonawcy. Oferta nie zawierająca przedmiotowej zamiany treść zostanie odrzucona.

 

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza


 

 

Dobrodzień, dnia 13.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE (zmiana treści)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekracza-jącej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w związku z zaistniałą omyłką we wczorajszym zapytaniu ofertowym dot. w/w postępowania, dokonała zmiany treści poz. 4 tabelki w punkcie 1.1 - Część 1, w następujący sposób:

4

Pamięć operacyjna

8 GB pamięci SO-DIMM DDR4.

Minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 32 GB.

Pozostała treść wczorajszego zapytania ofertowego nie ulega zmianie. Dokonana zamiana treści jest wiążąca dla każdego wykonawcy. Oferta nie zawierająca przedmiotowej zamiany treść zostanie odrzucona.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

 

Dobrodzień, dnia 12.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekracza-jącej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (zwana dalej: Zamawiającą), zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku zamówieniem publicznym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o war-tości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyszczególnionego poniżej sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:

1) Część 1 - Dostawa Stacji Roboczych (32 szt.), spełniających następujące minimalne wymagania tech-niczne:

 

Lp.

Rodzaj sprzętu/podzespołu

Minimalne parametry

1

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

2

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty ele-ktronicznej.

3

Procesor

Min. 4-rdzeniowy, niskonapięciowy o średnim TDP na pozio-mie 15W, min. 1,60GHz, osiągający w zaoferowanej konfigu-racji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6450 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów.

4

Pamięć operacyjna

8 GB pamięci SO-DIMM DDR4.

Minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zape-wniony i potwierdzony przez producenta komputera: 64 GB.

5

Parametry pamięci masowa

Min. 256 GB PCIe NVMe SSD.

6

Grafika

Zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5, obsługująca rozdzielczość 4096x2304@60Hz. Osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1205 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów.

7

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa stereo zintegrowana z płytą główną; wbu-dowany głośnik 2W.

8

Obudowa

Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obu-dowie wraz z monitorem z matrycą TN min. 21.5” o parame-trach:

- rozdzielczość min. 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1,

- typowa jasność min. 250 cd/m2 (panel z bez obsługi dotyku) matryca matowa,

- kąty widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

Maksymalna suma wymiarów bez standu 88,0 cm.

Waga bez standu max 5,20 kg (panel z bez obsługi dotyku)

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min. 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5”/3,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo produ-centa. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozo-wania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora,

- uszkodzenie kontrolera Video,

- uszkodzenie pamięci RAM,

- uszkodzenie zasilacza.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensin-gtona) Zasilacz o mocy max 65W.

9

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę ofero-wanych modeli komputerów z oferowanym systemem opera-cyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL).

10

BIOS

Możliwość odczytania z BIOS:

- wersji BIOS,

- modelu procesora, prędkości procesora,

- informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji robo-czej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twar-dego komputera lub innych, podłączonych do niego, urzą-dzeń zewnętrznych. Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.

11

Bezpieczeństwo

1. BIOS musi posiadać możliwość:

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

- kontroli sekwencji boot-ującej,

- startu systemu z urządzenia USB,

- funkcji blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnę-trznych urządzeń.

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0).

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington.

12

Certyfikaty i standardy

- certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć doku-ment potwierdzający spełnianie wymogu);

- deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty);

- komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

- komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min. SILVER. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący ofero-wanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej.

13

Ergonomia

Maksymalnie 25 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779, wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji produ-centa.

14

Warunki gwarancji

1-roczna gwarancja producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – doku-menty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisu-jącej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

15

Wsparcie techniczne producenta

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna produ-centa komputera (ogólnopolski numer – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:

- weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabry-cznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć),

- czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania produ-centa lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpo-średnio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera.

16

Wymagania dodatkowe

1. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professio-nal 64bit PL lub system równoważny.

System równoważny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1) Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytko-wnika:

a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urzą-dzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych;

2) Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim;

3) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komuni-katy systemowe;

4) Wbudowany system pomocy w języku polskim;

5) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim;

6) Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego;

7) Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;

8) Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrze-bne;

9) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora sys-temu Zamawiającej;

10) Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego;

11) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12) Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bez-płatnymi aktualizacjami;

13) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urzą-dzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standar-dów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

14) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej dru-karki w zależności od sieci, do której podłączony jest kom-puter;

15) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiu-jących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub apli-kacji;

16) Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

17) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe;

18) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca sys-temu w trybie ochrony kont użytkowników;

19) Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowa-nego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu;

20) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania infor-macji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

21) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchro-nizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

22) Obsługa standardu NFC (near field communication);

23) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełno-sprawnych (np. słabo widzących);

24) Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

25) Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

26) Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a) login i hasło,

b) karty z certyfikatami (smartcard),

c) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chro-niony poprzez moduł TPM);

27) Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania;

28) Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5;

29) Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certy-fikatu;

30) Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869);

31) Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej Ipsec;

32) Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

33) Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskaza-nych środowiskach;

34) Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość urucha-miania interpretera poleceń;

35) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

36) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyj-nego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

37) Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

38) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

39) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządze-niami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

40) Udostępnianie modemu;

41) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możli-wością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42) Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci;

43) Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

44) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urzą-dzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);

45) Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych;

46) Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnę-trznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika;

47) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB;

48) Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych;

49) Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt HDMI Port,

- min. 4 x USB w tym: z tyłu obudowy min. 2 szt USB 3.1 Gen 1, 2 szt USB 2.0,

- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: wyjście słuchawek + wejście mikrofonowe tzw. port COMBO audio,

- kamera internetowa o rozdzielczości max 5M + mikrofon zintegrowana w obudowie matrycy – mechaniczna przesłona kamery zintegrowana w obudowie komputera.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegro-wana).

4. Karta WiFi a/c Wireless 1x1 z Bluetooth Combo.

5. Płyta główna wyposażona w:

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2666 MHz,

- sloty: 1 szt M.2 PCIe x1 dla WLAN/BT + 1 szt M.2 PCIe NVMe dla dysku SSD,

- 1 złącze SATA.

6. Klawiatura USB w układzie polski programisty.

7. Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).

8. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM.

 

2) Część 2 - Dostawa laptopów z monitorami i stacjami dokującymi (5 szt.), spełniających następujące mini-malne wymagania techniczne:

 

Lp.

Rodzaj sprzętu/7podzespołu

Minimalne wymagania techniczne

1

Ekran

Ekran o przekątnej 14", Full HD (1920x1080).

2

Procesor

Minimum 4 rdzenie o częstotliwości 2.4 GHz z możliwością pracy w trybie Turbo do maksymalnej częstotliwości 4.2 GHz, 8 MB Cache.

Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net).

3

Pamięć RAM

8 GB DDR4.

4

Pamięć masowa

Dysk SSD M.2, PCI-Express o pojemności minimum 256 GB ze sprzętowym wsparciem szyfrowania danych, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników.

5

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna.

6

Multimedia

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD. Audio:

- wbudowane dwa głośniki,

- wbudowany mikrofon,

Kamera internetowa wbudowana w obudowę.

7

Klawiatura

Klawiatura wyspowa układ US QWERTY.

Dwustopniowe podświetlenie klawiatury.

Touchpad wyposażony w dwa niezależne klawisze funkcyjne.

8

Bateria i zasilanie

Minimum 42 Wh, litowo-polimerowa.

9

Waga i wymiary

Waga nie więcej niż: 1,4 kg.

10

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10. Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równo-ważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny sys-temu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyj-nego. Zamawiająca nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowa-nego systemu. System równoważny musi spełniać następu-jące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urzą-dzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komuni-katy systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i popra-wek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Inter-net, mechanizmem udostępnianym przez producenta sys-temu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora sys-temu Zamawiającej.

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urzą-dzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standar-dów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej dru-karki w zależności od sieci, do której podłączony jest kom-puter.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiu-jących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub apli-kacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca sys-temu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowa-nego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania infor-macji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego, system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zaso-bów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchro-nizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication).

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełno-sprawnych (np. słabo widzących).

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a) login i hasło,

b) karty z certyfikatami (smartcard),

c) wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chro-niony poprzez moduł TPM),

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfi-katu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskaza-nych środowiskach.

34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość urucha-miania interpretera poleceń.

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyj-nego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządze-niami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

40. Udostępnianie modemu.

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), automatyczne wykonywanie kopii plików z możli-wością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urzą-dzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnęt-rznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

11

Porty i złącza

Minimum 1x USB 2.0, min. 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.1 Type-A.

Minimum 1x HDMI.

Minimum 1x VGA(D-Sub).

1x RJ-45.

Porty słuchawek i mikrofonu lub złącze typu combo.

Bluetooth.

802.11ax.

12

Stacja dokująca

+

Zasilacz

Stacja dokująca:

Interfejsy:

- wtyk USB-C,

- 2 x Display Port,

- 1 x HDMI,

- 1 x RJ-45,

- 1 x USB-C,

- 4 x USB,

- 1 x minijack 3.5mm combo,

- czytnik kart SD.

Zasilacz:

- typ wtyczki USB-C,

- moc minimum 65W,

- napięcie wyjściowe 20V,

- natężenie prądu wyjściowego 3.25 A.

13

Monitor

Minimum 23,6” LED w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080).

Matryca VA.

Częstotliwość 75Hz.

1x HDMI.

1x VGA(D-sub).

1x DisplayPort.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach dot. przedmiotu zamówienia jest Piotr Więdłocha (tel. 34 35 75 100 wew. 49, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: p.wiedlocha@dobrodzien.pl).

2. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

3. Inne wymagania Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, zwanego w dalszej części „Urzędem”:

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Wszelkie upusty bądź rabaty należy uwzględnić w cenie oferty.

4. Ofertę sporządzoną zgodnie z w/w wymaganiami prosimy złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub w formie elektronicznej na adres: urzad@dobrodzien.pl, do dnia 19.04.2022 r., z dopiskiem: Oferta na zadanie pn.:”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Urzędu i dostawcy przekazują pisemnie/ elektro-nicznie. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną - z niezwłocznym potwierdzeniem faktu zapoznania się z ich treścią, zawsze, jeżeli zażąda tego któraś ze stron.

6. W toku badania i oceny ofert Urząd w razie wątpliwości dotyczących treści złożonych ofert może zażądać od dostawców (w wyznaczonym przez siebie terminie), stosownych wyjaśnień oraz uzupełnienia braku-jących lub błędnych dokumentów w ofercie, wymaganych przez Urząd w zapytaniu ofertowym.

7. Urząd może odrzucić ofertę, która nie będzie spełniać możliwie w najszerszym stopniu wymagań opi-sanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

8. Urząd może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymie-nionych okoliczności:

a) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Gmina Dobrodzień

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Gmina Dobrodzień może zwiększyć te

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniej-szego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Gminy Dobrodzień, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.

9. Urząd zawiadomi wszystkich dostawców, którzy złożyli oferty w toczącym się postępowaniu, o unieważ-nieniu postępowania o udzielenie zamówienia, z uzasadnieniem takiej decyzji.

10. Z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. spełnia-

jącą możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiająca najniższą cenę.

11. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone dostawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, chyba, że zajdą

okoliczności uzasadniające unieważnienie postępowania, o których mowa w punkcie 8.

12. W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, dostawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych lub zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

13. Dopuszcza się możliwość negocjacji. Jeśli w toku negocjacji inna oferta stanie się najkorzystniejszą, wymagane jest podjęcie negocjacji również z dostawcą składającym pierwotną najkorzystniejszą ofertę.

14. Po dokonaniu wyboru wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (https://bip.dobrodzien.pl/4971/7538/zapytanie-ofertowe-cyfrowa-gmina-dostawa-sprzetu-komputerowego-dla-urzedu-miejskiego-w-dobrodzieniu.html) - informacja o wyborze oferty.

15. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Sprawę prowadzi:

Marek Kochel (tel. 34 35 75 100 wew. 36, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz adres e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf (11,09MB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE (zmiana treści).pdf (796,16KB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE (zmiana treści).pdf (983,57KB)

PDFZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERTY.pdf (669,22KB)
 

 

 

Dobrodzień, dnia 13.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.202

Zapytania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekracza-jącej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (zwana dalej: Zamawiającą), w związku z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące oprogramowania: komputery AIO 32 szt., komputery przenośne 5 szt., udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odp. 1: Tak - Zamawiająca wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odp. 2: Tak - Zamawiająca wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odp. 3: Tak – Zamawiająca wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Odp. 4: Tak – Zamawiająca dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZapytania.pdf (1,47MB)

 

 

 

                      Dobrodzień, dnia 15.04.2022 r.

Nr Spr. ZP.271.3.2022                                                                                                                                     

 

 

Zapytanie

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, o wartości przekraczającej kwotę 65 000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, którego przedmiotem jest zadanie pn.: ”Cyfrowa Gmina” - Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w związku z pytaniem do części pierwszej – stacje robocze, udziela następującej odpowiedzi:

8. Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obu-dowie wraz z monitorem z matrycą TN min. 21.5” o parametrach:

- kąty widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

 

 

Matryca TN ma kąty widzenia typowo 160/170, co wynika z zastosowanej technologii. Jeżeli kąty min. 178/178 to będzie to matryca IPS/VA lub ich pochodne wariacje. Istnieją różne „nieoficjalne folie” na ekran w niepotwierdzony sposób poprawiające parametry obrazu jednak tak uzyskany efekt jest wątpliwej skuteczności i niemierzalny. Konkluzja: wzajemnie te parametry się wykluczają i nie ma możliwości zaoferowania matrycy TN o kątach min. 178/178 stopni. Rozumiem, że jest to omyłka „drukarska” stąd prośba o doprecyzowanie.”

 

Odp.: W poz. 8 tabelki w punkcie 1.1 - Część 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wystąpiła omyłka, którą poprawiono w następujący sposób:

8

Obudowa

Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obu-dowie wraz z monitorem z matrycą IPS min. 21.5” o parame-trach:

- rozdzielczość min. 1920 x 1080 - kontrast typowy min 1000:1,

- typowa jasność min. 250 cd/m2 (panel z bez obsługi dotyku) matryca matowa,

- kąty widzenia pion/poziom: min. 178/178 stopni.

Maksymalna suma wymiarów bez standu 88,0 cm.

Waga bez standu max 5,20 kg (panel z bez obsługi dotyku)

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min. 1 wewnętrzną półkę 3,5” umożliwiającą zamontowanie dysku 2,5”/3,5” (HDD/SSD/SED). Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo produ- centa. Wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozo-wania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:

- awarie procesora,

- uszkodzenie kontrolera Video,

- uszkodzenie pamięci RAM,

- uszkodzenie zasilacza.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensin-gtona) Zasilacz o mocy max 65W.

 


z.up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie.pdf (1,35MB)