Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.41.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.41.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-03-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  S.0050.41.2022
Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 559), oraz Zarządzenia Burmistrza nr S.0050.142.2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1 

Powołuję następujący skład Komisji Rekrutacyjnej:

    1. Andrzej Jasiński -  Przewodniczący Komisji
    2. Michał Tul -  Członek Komisji
    3. Waldemar Krafczyk - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest wyłonienie kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji Projektu LIFE  – Pełniący funkcję Gminnego Koordynatora ds. Programu Ochrony Powietrza w referacie  Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2022.pdf (210,69KB)