Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.40.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.40.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-03-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  S.0050.40.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21  listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 559), oraz Zarządzenia Burmistrza nr S.0050.142.2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1 

Powołuję następujący skład Komisji Rekrutacyjnej:

    1. Andrzej Jasiński -  Przewodniczący Komisji
    2. Michał Tul -  Członek Komisji
    3. Waldemar Krafczyk - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest wyłonienie kandydata na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2022.pdf (191,31KB)