Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2022

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1057 Z PÓŹN. ZM.)

  1. Rodzaj zadania:

  1. Promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z póź. zm.).

W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęła 1 oferta. Do procedury konkursowej zakwalifikowała się 1 oferta.

  1. Caritas Diecezji Opolskiej, Stacja Opieki i Gabinet Rehabilitacyjny w Dobrodzieniu

– Pomoc społeczna, promocji i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług całodobowych; na terenie gminy Dobrodzień – 143.000,00 zł.

  1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

  1. W terminie do dnia 17.03.2022 r. do konkursu wpłynęły 3 oferty. Do procedury konkursowej zakwalifikowały się 3 oferty: Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

  1. organizacja sportu piłki nożnej na terenie miejskim – 78.000,00 zł.

  2. organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim – 41.000,00 zł.

  3. utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego – 32.000,00 zł.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2022.pdf (280,76KB)