Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.39.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.39.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-03-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.39.2022
Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 16 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Nr S.0050.153.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningów decyzyjnych wybranych gminnych elementów: systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) i gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wchodzących w skład systemów województwa opolskiego ich organizacji i funkcjonowania

Na podstawie art.142 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 t.j. z późn. zm.); § 16 ust.1 i ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (2002.169.1391 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr S.0050.108.2015 Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad nadawania i uchylania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w formacjach obrony cywilnej oraz ewidencji osób wyznaczonych do jej pełnienia, zarządzam co następuje:

§ 1

W załączniku nr 3 do zarządzeniu Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.153.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningów decyzyjnych wybranych gminnych elementów: systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) i gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wchodzących w skład systemów województwa opolskiego ich organizacji i funkcjonowania wprowadza się następującą zmianę: art.5 lit d) otrzymuje brzmienie:

d) Vacat – dyżurny punktu alarmowania.

§ 2

Stwierdza się uchylenie nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania nadanego panu Pawłowi Gasiowi.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.39.2022.pdf (152,63KB)