Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.29.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.29.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
22-02-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.29.2022
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej
oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2022 rok

Na podstawie art. 17 ust. 5, 6, 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 z póź. zm.), w związku z § 3 pkt 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850), § 2, § 3, § 5, § 7 pkt.2, § 8, § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U.1993.91.421), wytycznych Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w roku 2022, stanowiących załącznik do zarządzenia nr S.0050.27.2022 Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania:
„Plan przedsięwzięć szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2022 rok” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Upoważnia się się inspektora ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp do dokonywania zmian aktualizacyjnych w dokumentacji określonej  w  § 1.

§ 3

 Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.                

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.29.2022.pdf (855,42KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.29.2022.doc (108,50KB)