Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.27.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
S.0050.27.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-02-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.27.2022
Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień
z dnia 21 lutego 2022 r.
w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022

 Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372 z póź. zm.), w związku z § 3 pkt 3 i § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia nr 1/2022 Starosty Oleskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Oleskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w 2022 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania:

„Wytyczne Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w roku 2022”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

„Plan działania w zakresie obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu na rok 2022”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Koordynację i wykonanie zarządzenia w odpowiednich zakresach wynikających z § 1 powierza się inspektorowi ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp.

§ 3

Upoważnia się się inspektora ds. obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i bhp do dokonywania zmian aktualizacyjnych w dokumentacji roboczej określonej w § 1 pkt 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2022.pdf (1,34MB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.27.2022.docx (15,51KB)

DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.27.2022.docx (42,52KB)