Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akty Prawa Miejscowego 2022 rok

 

 • UCHWAŁA NR XLVIII/440/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz - Nieważność  & 8 ust.2 pkt 1 uchwały nr XLVIII/440/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczce, Gosławice i Zwóz. Omyłka pisarska - zawarty w sentencji zwrot " & 8 ust.2 pkt 1" zastąpić zwrotem " & 18 ust.2 pkt 1"

 

 • UCHWAŁA NR XLVII/437/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu

 

 

 • UCHWAŁA NR XLVI/433/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/242/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Kraina Uśmiechu” w Dobrodzieniu

 

 • UCHWAŁA NR XLIII/410/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Dobrodzień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 

 • UCHWAŁA NR XLII/405/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona Powietrza

 

 

 • UCHWAŁA NR XLI/394/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 

 • UCHWAŁA NR XL/387/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały XXIII/203/2020 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020- 2025

 

 • UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXXVII/365/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz

 

 • UCHWAŁA NR XXXVII/363/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Dobrodzień”, ze środków budżetu Gminy Dobrodzień przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5. Ochrona Powietrza

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXXVII/360/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVI /349/2022 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

 

 

 

 

 

 • UCHWAŁA NR XXXVI/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś

 

 • UCHWAŁA NR XXXVI/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz

 

 • UCHWAŁA NR XXXVI/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach