Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.28.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.28.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
22-02-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr S.0050.28.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 22 luty 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień.

Burmistrz Dobrodzienia- działając na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), §10 uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr XVI / 114 / 2008 późn. zmianami w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1589 z późn. zmianami)

zarządza , co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość na polepszenie warunków :

 

Położenie

Błachów

Rodzaj nieruchomości

Nieruchomość gruntowa

Dane geodezyjne

KW

Obręb

Numer działki

Powierzchnia

OP1L/00056158/1

Błachów

243

0,0237 ha

 

Wartość

Cena sprzedaży

8.700,00 zł netto

 

§ 2

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości, który podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, na okres 21 dni, począwszy od dnia 22 luty 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie miasta i gminy Dobrodzień, od dnia 22 luty 2022 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2022.pdf (19,03KB)