Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 1998 rok

 • PDFUchwała Nr V 25 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr IV 24 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy i miasta Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr IV 22 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IV 21 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IV 20 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr II 11 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/96 z dnia 25 listopada 1996 roku w sprawie odpłatności za bobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach "0"

 

 • PDFUchwała Nr I 6 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 p[aździernika 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/97 z dnia 28.02.1997r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/207/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20.03.1998r

 

 • PDFUchwała Nr XXXVII 231 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości w przypadku usunięcia i unieszkodliwienia odpadów przez gminę

 

 • PDFUchwała Nr XXXVI 226 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr XXXVI 224 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości

 

 • PDFUchwała Nr XXXV 214 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 207 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/97 z dnia 28.02.1997r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat zmienionej uchwałą Nr XXVIII/168/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.09.1997r

 

 • PDFUchwała Nr XXXIV 198 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr XXXIII 194 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie określenia opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

 • PDFUchwała Nr XXXIII 193 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 9 lutego 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i członków komisji spoza Rady

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 190 98.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 stycznia 1998 roku w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobrodzieniu pomiedzy ulicami: Lubliniecką, Oleską, Polną i Kościuszki
Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  22-03-2012 13:50
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  22-03-2012 14:42
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3495
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl