Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z dnia 6 grudnia 2021

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Obrady rozpoczęto 06-12-2021 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 20:21 tego samego dnia.

Posiedzenie Komisji odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

1. Jacek Skibe

2. Piotr Kapela

3. Jerzy Proft

4. Gabriel Kukowka

5. Krzysztof Bula

6. Damian Karpinski

7. Rajmund Lichota

8. Robert Kobus

9. Radosław Zając

10. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 75 o powierzchni 0,2943 ha w Pietraszowie.

 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 2745; 2751; 2752 przy ulicy Rzędowickiej w Dobrodzieniu.

 6. Określenie czynszu dzierżawnego działki nr 513 o powierzchni 0,0829 ha w Dobrodzieniu.

 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej, Piastowskiej oraz w Pludrach przy ulicy Os. Robotnicze na rzecz najemców.

 8. Informacja na temat dzierżawy gruntów pod przystanek w Pludrach.

 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;

 • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego;

 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2021r.;

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

 • udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów";

 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia;

 • ustanowienia diet dla sołtysów;

 • ustalenia diet dla radnych;

 • ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dnia 25 października 2021r.

 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dnia 25 listopada 2021r.

 4. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

 5. Sprawy różne.

 • Pisma mieszkańców ul. Pocztowej w Dobrodzieniu.

Punkt 1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Tomasz Miazga, Jerzy Proft

Nastąpiła zmiana kworum (15:08)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

1. Tomasz Miazga

Punkt 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

W związku z nieobecnością pracownika pani Anny Lis, Zastępca Burmistrza poinformował o dwóch wnioskach, które wpłynęły o najem lokalu mieszkalnego.

 1. ……………………... - 3 osoby, zam. w ……………., ul. …………………...

Głosowanie w sprawie wniosku p. …………………….. - propozycja NEGATYWNIE

Wyniki imienne:

ZA(8):

Robert Kobus, Damian Karpinski, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(2):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jerzy Proft

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

2. ………………….. zam. w ………………. ul. ……………..., zamiana mieszkania – propozycja przyjęcia na listę

Głosowanie w sprawie wniosku p. ………………………... – propozycja POZYTYWNIE

Wyniki imienne:

ZA(7):

Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza przedstawił następujące propozycje zasiedleń:

 • ………………... zamiana lokalu na parter lub I piętro - propozycja przydziału…………….. ul. ……………………………….

Głosowanie w sprawie przydziału lokalu p. ……………………………….

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ……………... (2 osoby), wynajmuje lokal prywatnie. Otrzymała propozycję przydziału lokalu …………..., z którego zrezygnowała. Propozycja przydziału lokalu: …………….. ul. ………………………...

Głosowanie w sprawie przydziału lokalu - p. ………………………...

Wyniki imienne:

ZA(11):

Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • ……………………... wynajmuje mieszkanie i otrzymał wypowiedzenie ze względu na sprzedaż lokalu. Propozycja przydziału lokalu: …………..., ul. ……………... ( lokal socjalny)

Głosowanie w sprawie przydziału lokalu - …………………………..

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 • Dodatkowo proponuje się, aby dla Pana………………………….. przydzielić lokal po p. ………………... w……………….przy ul. Głównej 1. W przypadku przyjęcia lokalu przez p. ………………...proponuje się przydzielenie lokalu dla Pana …………... po
  p. ………………………….., również w ……………………. przy ul. …………………..

Głosowanie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy ……………………….. i ………………..

Wyniki imienne:

ZA(7):

Radosław Zając, Jerzy Proft, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 75 o powierzchni 0,2943 ha w Pietraszowie.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 75 o powierzchni 0,2943 ha położonej w Pietraszowie, zaproponowała, by do czasu wydzielenia tej działki, działkę wydzierżawić bezprzetargowo.

Głosowanie wniosku w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 75 o powierzchni 0,2943 ha w Pietraszowie.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Radosław Zając, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 2745; 2751; 2752 przy ulicy Rzędowickiej w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie sprzedaży działek nr 2745; 2751 i 2752 położonych w Dobrodzieniu przy ul. Rzędowickiej celem polepszenia warunków gospodarowania zaproponowała, by wniosek zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie wniosku w sprawie sprzedaży działek nr 2745; 2751; 2752 przy ul. Rzędowickiej w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 6. Określenie czynszu dzierżawnego działki nr 513 o powierzchni 0,0829 ha w Dobrodzieniu.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie określenia czynszu dzierżawnego działki nr 513 o powierzchni 0,0829 ha w Dobrodzieniu zaproponowała, by działkę wydzierżawić do dnia 30 września 2022 roku, a następnie przeznaczyć do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego.

Zaproponowała kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 440,00 zł netto na rok.

Głosowanie w sprawie określenia czynszu dzierżawnego działki nr 513 o powierzchni 0,0829 ha w Dobrodzieniu.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Piotr Kapela, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej, Piastowskiej oraz w Pludrach przy ulicy Os. Robotnicze na rzecz najemców.

Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej i ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu oraz w Pludrach przy ulicy Os. Robotnicze na rzecz najemców zaproponowała, by wnioski o sprzedaż lokali z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ul. Oleskiej 18 oraz ulicy Piastowskiej 70 w Dobrodzieniu zaopiniować pozytywnie.

Głosowanie w sprawie sprzedaży mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ulicy Oleskiej w Dobrodzieniu na rzecz najemców.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Gabriel Kukowka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Krzysztof Bula

Głosowanie w sprawie sprzedaży mieszkań z zasobu komunalnego Gminy Dobrodzień przy ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu na rzecz najemców.

Wyniki imienne:

ZA(5):

Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Jerzy Proft

PRZECIW(1):

Jacek Skibe

WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):

Robert Kobus, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Radni podjęli dyskusję w temacie sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego GD przy ul. Osiedle Robotnicze 20 w Pludrach.

Zastępca Burmistrza poinformował, że jest przeciwny sprzedaży, gdyż na 18 mieszkań w tym budynku wpłynął tylko 1 wniosek o wykup lokalu.

Przypomniał, że w przypadku sprzedaży lokali położonych w Pludrach, przy ul. Osiedle Robotnicze 18 była osoba dzięki której powstała inicjatywa i złożono więcej wniosków w sprawie wykupu lokali.

Radny Damian Karpinski zaproponował, by odłożyć głosowanie w tym temacie.

Burmistrz stwierdził, że nie poddawał by głosowaniu tego wniosku, gdyż mieszkańcy tego bloku nie byli poinformowani o możliwości wykupu. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców to należy ponowić wniosek na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że powinna być decyzja negatywna z uwagi na brak chętnych.

Zastępca Burmistrza stwierdził, że mieszkańcy mają informację i świadomość o możliwości składania wniosków o wykup lokali.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie odbędzie się kolejne głosowanie. Sprawa powinna zostać ponownie skierowana na posiedzenie Komisji w przypadku większego zainteresowania ze strony mieszkańców.

Radni zaproponowali, by wniosek w sprawie sprzedaży lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień przy ul. Osiedle Robotnicze 20 w Pludrach na rzecz najemców zaopiniować negatywnie z uwagi na fakt, że wpłynął tylko 1 wniosek o wykup lokalu w tym budynku.

W przypadku większego zainteresowania wykupem lokali w tym budynku należy temat ponownie skierować na posiedzenie komisji.

Na pytanie radnego Jaceka Skibe czy w bloku przy ul. Piastowskiej 70 powstała wspólnota, Burmistrz poinformował, że nie powstała, przed świętami będą prowadzone rozmowy w tym temacie. Mieszkańcy nie wyrażają zgody na zarejestrowanie. Burmistrz chciałby rozwiązać problem na mocy porozumienia.

Radny Damian Karpinski zapytał co osoba, która kupiła lokal jest winna, że nie powstała wspólnota.

Radny Tomasz Miazga zaproponował, by poinformować mieszkańców co będzie jeżeli zostanie sądownie nakazany zarząd.

Burmistrz poinformował, że była osoba, która zarządzałaby wspólnotą, ale nie podejmie się tego, jeśli nie będzie woli mieszkańców. Burmistrz chce dojść do porozumienia z mieszkańcami.

Uważa, że lokatorzy powinni płacić fundusz remontowy, powinna powstać wspólnota, która określiłaby wysokość czynszu.

Gmina także w części powinna ponosić koszty, ale wspólnota nie jest zarejestrowana. Nie wie jaka to powinna być kwota. Nawet w przypadku sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego powinien powstać zarząd zewnętrzny i określić kwotę czynszu.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jeżeli powstanie wspólnota to mieszkańcy nie płacą czynszu tylko opłaty.

Burmistrz wyjaśnił, że był zapis – 30% od czynszu lokalu mieszkalnego własnościowego, ale został uchylony ze względu na wątpliwości prawne.

Radny Gabriel Kukowka – do mieszkań komunalnych, co uchwała ma do tego, że nie powstała wspólnota. Uchwała nie dotyczy mieszkań własnościowych.

Burmistrz wyjaśnił, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisuje umowy w imieniu Gminy Dobrodzień, Burmistrz chce to wyprostować i dojść do konstruktywnego rozwiązania.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że w tej uchwale główny nacisk był na podwyższeniu czynszu i nie przypomina sobie, by była dyskusja w tym temacie.

Burmistrz wyjaśnił, że też pracował nad projektem uchwały ale pojawił się problem. Mieszkańcy stwierdzili, że nie mogą korzystać z odliczenia, bo nie są to lokale komunalne i wtedy pojawił się ten problem. Zapis ten nie powinien pojawić się w uchwale. Chcąc rozwiązać ten problem należy ustalić procedurę opłat za te lokale.

Punkt 8. Informacja na temat dzierżawy gruntów pod przystanek w Pludrach.

Komisja zapoznała się z informacją na temat dzierżawy gruntów pod przystanek w Pludrach. Czynsz dzierżawny z dniem 1 grudnia będzie wynosić 380,00 zł miesięcznie.

Punkt 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień;

Skarbnik Gminy przedstawiła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku oraz propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Przedstawiła także wysokość stawek obowiązujących w gminach ościennych.

Zastępca Burmistrza przedstawił multimedialnie stawki przed i po podwyżce.

(tabele oraz projekt uchwały w załączeniu).

Przewodniczący RM zapytał jeżeli po podwyżce za lokale mieszkalne do budżetu wpłynie kwota 20 000,00 zł to jaka kwota wpłynie do budżetu przy stawce 22,35 zł od 1m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota około 35 000,00 zł od osób fizycznych i około 37 000,00 zł od osób prawnych.

Ogólnie przy wprowadzeniu proponowanych stawek podatku od nieruchomości wpłynie do budżetu kwota 123 000,00 zł od osób fizycznych i 63 000,00 zł od osób prawnych.

Skarbnik wyjaśniła, że ze względu na wysoki wzrost kosztów konieczne jest podwyższenie stawek podatku od nieruchomości.

Radny Radosław Zając stwierdził, że Lubliniec jest miastem najbardziej rozwijającym się i ma niższe stawki niż w Dobrodzieniu dlatego też przyciąga inwestorów.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że przyjmując stawki na poziomie Lublińca poniesiemy około 450 000,00 zł starty.

Burmistrz wyjaśnił, że naszym problemem nie są wysokie podatki ale brak siły roboczej. Gmina Lubliniec to niemal wyłącznie miasto Lubliniec, odpadają jej problemy komunikacyjne, transportu, odpadów komunalnych i wiele innych. Posiada dodatkowe środki, uważa, że nie jest to najlepsze porównanie do Gminy Dobrodzień.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały z proponowanymi stawkami.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobrodzień.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

b) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego;

Radni wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu komisji otrzymali materiały w zakresie:

 • Kalkulacji jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra

Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej do 1 wozokilometra

 

rzeczywiste koszty poniesione w okresie 01.01-30.09

zmiana ilości km, etatów

planowane do poniesienia koszty w trzech kw 2022

planowane do poniesienia koszty w 2022r.

 

Wynagrodzenia /z pochodnymi

1+2x0,5 etaty kierowcy,05et – admin

114 034,92

X 3,3% x 3,3% (podwyżki + nagrody)+XIII

125 185,41

165 747,21

2 umowy zlecenia /kierowcy

27 690,23

- 1 umowa11500,00

16 190,23

21 586,97

Mechanik średnie wynagrodz mies.2* 05 etatu

26 902,21

(0,5 etat)1550,00*119,55%+1550

18 227,23

24 302,97

razem wynagrodzenia

168 627,36

 

159 602,87

211 637,15

 

 

 

 

 

Pozostałe koszty

 

 

 

 

Paliwo

69 147,15

przy wykonaniu 61026,2 km
(88601,83/61026,2=1,45
1,45*59049=85621,05

85 621,05

114 161,40

Nieodliczony VAT

19 454,68

Badania lekarskie

600,00

 

600,00

600,00

Podatek od środków transportowych

1 983,00

 

1 983,00

1 983,00

Inne usługi ,naprawa środków transp.tacho

6 107,00

2500 koszty po wycofaniu samochodu

3 607,00

4 809,33

opłaty różne (zezwolenia,przystankowe)

735,34

 

735,34

735,34

Razem pozostałe koszty

98 027,17

 

92 546,39

122 289,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

266 654,53

 

252 149,26

333 926,23

Przejechane/planowane kilometry

61 026,20

 

59 049,00

78 732,00

Stawka za 1 Wozokilometr

4,37

 

4,27

4,24

 

 

 

 

 

 

 

+ remont samochodu
20.500,00

 

20 500,00

 

 

planowane koszty

 

354 426,23

 

 

planowana ilość wozokilometrów

 

78 732,00

 

 

stawka dotacji do 1 wozokilometra

 

4,50

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w związku z tym punktem ma rozumieć, że transport pozostaje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu?

Burmistrz wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy, ale nie jest to prosta sprawa, nie jest to najlepszy czas na rozwiązanie transportu co wiąże się z pracownikami. Ustalono, że jeden autobus zostanie wycofany i kilka kursów przejmie firma zewnętrzna.

Dwaj przewoźnicy złożyli oferty i podpisali umowy z Gminą Dobrodzień.

Są to godziny kursów, gdzie trzeba posiadać duży autobus i wolnych kierowców. Uważa, że dobrze jest mieć kilka firm, by nie mieć monopolu.

ZGKiM posiada 3 autobusy i wykonuje wszystkie kursy, które może zrobić z posiadanym taborem, czyli 3 autobusami.

Burmistrz przeprowadził już rozmowę z jedną firmą i zaproponował stawkę 4,00 zł/ wozokilometr, ale stwierdzono, że nie jest to możliwe. Jutro odbędzie się rozmowa z drugim przewoźnikiem.

Burmistrz poinformował, że sytuacja w stosunku do roku ubiegłego się zmieniła, wzrosły koszty paliwa.

Na pytanie radnego Gabriela Kukowki czy ZGKiM wycenił swoje usługi, Burmistrz wyjaśnił, że tak na 4,50 zł/ wozokilometr.

Skarbnik poinformowała, że kalkulacja została opracowana na podstawie danych Zakładu, po uwzględnieniu kilku zmian ( podwyżki 3,3% funduszu nagród; były 2 umowy zlecenia ( by była 1; nie uwzględniono kosztów podwyżki paliwa)

Skarbnik przedstawiła kalkulację za wozokilometr przy przewidywanych kursach – 4,24zł/ wozokilometr, doliczając koszt naprawy 1 autobusu ( 20 500,00 zł) co daje 4,50 zł/ wozokilometr w ramach realizowanego lokalnego transportu zbiorowego.

Przewodniczący RM zapytał jaka jest decyzja w sprawie remontu jednego busa?

Burmistrz poinformował, że były prowadzone rozmowy z ZGKiM, pozostały dwa busy plus jeden, który jest przeznaczony do remontu.( łącznie 3 busy).

Wyjaśnił, że gdyby zakupiono jeden bus trzeba by wliczyć go w koszty za wozokilometr.

Aktualnie zakup nowego autobusu podniósłby znacznie koszty wozokilometra. Poza tym docelowo należy pomyśleć o busie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący RM wyjaśnił, że wystąpił z zapytaniem. Gdyż był to bardzo gorący temat, który na dzień dzisiejszy został rozwiązany.

Burmistrz poinformował, że gdyby coś się wydarzyło to można liczyć na wsparcie ze strony firmy MARTIN BUS.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że nowego autobusu nie wlicza się w wozokilometr – są to środki trwałe. Stwierdził, że nie można powstać sytuacja, że zostaniemy bez autobusu.

Radny Gabriel Kukowka odniósł się do stwierdzenia, że nowy autobus to środek trwały. Wyjaśnił, że kupując busa są to koszty, które należy wliczyć do wozokilometra.

Burmistrz stwierdził, że transport jest problemem, ale patrząc na fakt, że kupując autobus za 100 000,00 zł w co wliczyć koszty. Jest to pozycja transport publiczny i wtedy wlicza się koszty w wozokilometr.

Radny Tomasz Miazga uważa, że należy zapewnić dzieciom transport bez względu na fakt czy będzie to transport zewnętrzny czy wewnętrzny.

Burmistrz uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest prowadzić rozmowy i po feriach wszystko będzie funkcjonowało jak trzeba.

 • Uzyskiwania przychodów w tytułu opłat za korzystanie z szaletu

Kalkulacja stawki jednostkowej

1. Uzyskane w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 przychody z tyt. opłat za korzystanie z szaletu 1.762,05 netto

2. Poniesione w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 koszty 20.126,43 netto planowane 21.255,70 z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi 16.832,39 w związku z podwyżką płac od 2022 planowane koszty z tego tyt. wynosić będą 17.961,66 zł

- energia elektryczna 1.795,02

- środki czystości 1.488,62

- pozostałe materiały 10,40

3. Nadwyżka kosztów nad przychodami (2-1) za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 – 19.493,65 zł średnia miesięczna 18.364,38zł / 6 m-cy = 3.248,94 zł

4. Powierzchnia użytkowa szaletu miejskiego 63,51 m2

5. Miesięczna stawka jednostkowa dotacji (3/4) 3.248,94 zł / 63,51m2 = 51,16 zł/m2

Skarbnik poinformowała, że uzyskiwane przychody w tytułu opłat za korzystanie z szaletu nie pokrywają ponoszonych przez Zakład kosztów jego utrzymania.

Miesięczna stawka jednostkowa dotacji (3/4) 3.248,94 zł / 63,51m2 = 51,16 zł/m2

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Radosław Zając, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

c) wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2021r.;

Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2021 rok:

1.Dochody wprowadzone w dz 801w kwocie 2.500,00 zł, to wpłaty stanowiące wkład własny PSP Turza do projektu „Poznaj Polskę”

2. Zwiększa się plan rozchodów z tyt. udzielonych pożyczek o 30.000,00 zł – cel pożyczka dla LGD „Kraina Dinozaurów”.

3. Zwiększa się dotację podmiotową dla GOKSiBP o 12.300,00 zł. Kwota ta stanowi refundację opłaty za nagłośnienie chóru i orkiestry Zespołu Śląsk w trakcie koncertu w ramach programu „Niepodległa”

4. W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się plan dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych o 39.800,00 zł (uzyskano ponadplanowe dochody z tego tytułu).

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2021r.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Skarbnik poinformowała, że dodatkowo wpłynęła informacja o przyznaniu subwencji, wpłynęło kilka pism o udzielenie dotacji celowych, zmiana w wpf – projekt przebudowy budynku w Ligocie Dobrodzieńskiej, rządowy program Laboratoria Przyszłości w Szkołach.

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Piotr Kapela, Robert Kobus, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Damian Karpinski

e) udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów";

Skarbnik poinformowała, że Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Kraina Dinozaurów”. Proponuje się udzielić pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „ Kraina Dinozaurów” na realizację projektu pn. „ Współpraca bez granic” realizowanego w ramach programu Euroregion Pradziad.

Przewodniczący Komisji poinformował, że LGD zwróciło się także do innych gmin o pożyczkę.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów".

Wyniki imienne:

ZA(11):

Jerzy Proft, Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia;

Komentarz do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.

Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej, zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Nastąpiła zmiana przepisów tj. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021r. poz.1960), które wprowadza nowe stawki maksymalne wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla wójtów, burmistrzów w gminie do 15 000 mieszkańców.

Art.37 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych stwierdza minimalne wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów w gminie do 15 000 mieszkańców nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego RRM z dnia 25 października 2021r.

Następnie Sekretarz Gminy multimedialnie przedstawił wynagrodzenie Burmistrza po zmianach przepisów obejmujące minimalne i maksymalne wynagrodzenie dla wójtów i burmistrzów w gminach do 15 000 mieszkańców.

Na wniosek Przewodniczącego RM, Sekretarz przedstawił różnice do obecnego wynagrodzenia.

Oprócz tych zmian zgodnie z ustawą z dnia 17 września o zmianie zajmowanych stanowisk państwowych wynagrodzenie burmistrza należy wypłacić z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Burmistrz poinformował, że do tej pory nie była określona kwota minimalna tylko kwota maksymalna. Rząd wprowadził minimalne kwoty, które trzeba wprowadzić.

Skarbnik wyjaśniła, że tak jak wspomniał Burmistrz, jest zapis o minimalnych kwotach stąd projekt uchwały na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Rada jest zobowiązana do uchwalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dobrodzienia.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Krzysztof Bula, Radosław Zając, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Robert Kobus, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Tomasz Miazga

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

g) ustanowienia diet dla sołtysów;

Przewodniczący RM wyjaśnił, że ostatnia podwyżka diet dla sołtysów była w 2014 roku. Dieta do tej pory wynosi 200,00 zł /miesięcznie.

Zaproponował dietę dla sołtysów w wysokości 300,00 zł miesięcznie.

Radny Rafał Chwalczyk zaproponował dietę w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Burmistrz poinformował, że nie będzie z czego pokryć tych środków, gdyż nie zaplanowano w projekcie budżetu.

Radny Radosław Zając podkreślił, że sołtysi działają prężnie i może podwyższyć dietę chociaż o 50,00 zł.

Burmistrz zapytał komu zabrać środki zaplanowane w projekcie budżetu, by pokryć podwyżkę diet.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że do podniesienia wynagrodzenia Burmistrza zmusiła nas ustawa i gdyby nie trzeba było podnieść wynagrodzenia Burmistrzowi nie byłoby tamtego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady przypomniał, że była to jego inicjatywa i pozostał by przy kwocie 300,00 zł miesięcznie.

Burmistrz zwrócił uwagę, że zarówno w przypadku sołtysów jak i radnych jest to dieta za utracony czas. Stwierdził, że Burmistrzowie nie prosili się o ustawę, mają wynagrodzenie za pracę.

Przypomniał, że ciężko było spiąć budżet na rok przyszły i zawsze będzie prosił, by wskazać skąd zabrać środki na dodatkowe wydatki.

Radny Gabriel Kukowka nie zgodził się ze stwierdzeniem Burmistrza, gdyż uważa, że dieta pośrednio jest związana z wynagrodzeniem, jest to rekompensata za utracone wynagrodzenie, za poświęcony czas.

Radny Rafał Chwałczyk zrezygnował z propozycji jaką zgłosił, a mianowicie z diety w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść uchwały.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów - kwota 300,00 zł.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Damian Karpinski, Jacek Skibe, Robert Kobus, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Rafał Chwalczyk

Z aktu głosowania wyłączyli się radni, którzy są sołtysami.

h) ustalenia diet dla radnych;

Obowiązujące diety dla radnych zostały ustalone w 2014 roku.

Przedstawiony został projekt uchwały przygotowany przez radnych – zgodnie ze statutem oraz projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza.

Radni zaproponowali podwyżki w formie ryczałtu, natomiast Burmistrz określił wysokości diet dla radnych za posiedzenie komisji i posiedzenie rady.

Burmistrz wyjaśnił, że do tej pory była to forma niezryczałtowana i dieta była wypłacana za uczestnictwo w sesji lub komisji. Środki na tego rodzaju diety zostały zabezpieczone w budżecie.

Komentarz do projektu uchwały przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Dobrodzienia.

Burmistrz wyjaśnił, że ma obiekcje do uchwały przygotowanej przez radnych, gdyż sądy od pewnego czasu uchylają uchwały, gdzie diety są w formie ryczałtu. Powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 marca 2021r. II SA/Op 301/20. Uchwała zdaniem Burmistrza wzbudza niepokój, gdyż dieta ma mieć charakter rekompensujący, a nie wynagrodzenia.

Problemem jest, że proponowane diety przekraczają plan finansowy, na zaplanowanych dietach zabraknie 30 000,00 złotych.

Skarbnik poinformowała, że jeżeli zabraknie środków w planie finansowym mamy obowiązek go zwiększyć.

Poinformowała, jakie wykonanie środków było przez Radę w poszczególnych latach i tak ; w roku 2019 – 70 457,00 zł; w roku 2020 – 67 384 ,00 zł; w roku 2021 do października - 48 471,00 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 100 000,00 złotych.

Przewodniczący RM poinformował, że w kilku wyrokach znalazł zapis, że dieta może być ustalona w formie ryczałtu, że taki zapis jest dopuszczalny.

Praca radnego to nie tylko udział w posiedzeniu komisji czy sesji RM. Oczekuje od radnego. By poza pracą w radzie brał udział w życiu gminy, w spotkaniach. Może być także powołany do prac w innych komisjach. Najważniejszym wykluczeniem zryczałtowanej diety jest nieokreślenie potrąceń za nie wykonywanie swoich obowiązków. Bycie radnym jest funkcją społeczną, ale ma też ustawowo narzucone obowiązki, do których został wybrany.

Przewodniczący RM jeszcze raz podkreślił, że proponuje formę zryczałtowaną diety. Zaproponował, by od ustalonej miesięcznej diety dokonywać potrąceń w wysokości 40% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji oraz za każdą nieobecność na sesji.

Stwierdził, że jeżeli Wojewoda będzie miał uwagi do uchwały, to uchwała zostanie poddana analizie i wtedy można zastanowić się nad wprowadzeniem propozycji Burmistrza.

Nawiązał także do wysokości najniższej płacy w roku 2014, która wynosiła 1 600,00 zł, a obecnie wynosi 2 800,00 zł. Uważa, że z czegoś podwyżki płacy się biorą.

Przytoczył wyrok Sądu Warszawskiego z 2020 roku, z którego wynika, że dieta to nie tylko utracone zyski. Poddał projekty uchwał radnym pod rozwagę.

Burmistrz odniósł się do przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Wyjaśnił dlaczego jest różnica 50,00 zł pomiędzy radnym a przewodniczącym komisji za udział w posiedzeniu komisji. Przewodniczący komisji ustala plan pracy komisji, porządek posiedzenia, który musi przyjść podpisać, prowadzi posiedzenia komisji i sprawy po komisji. Ponosi odpowiedzialność.

Burmistrz podkreślił, że radni przedstawili projekt uchwały, który ustala miesięczne stawki diet dla radnych, natomiast burmistrz przedłożył inny projekt w sprawie ustalenia diet dla radnych.

Radny Rafał Chwalczyk stwierdził, że podoba mu się projekt uchwały przedstawiony przez Burmistrza. Jest konkretny, czytelny.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jego zdaniem praca radnego nie polega tylko na udziale w posiedzeniu komisji czy sesji RM. Radny musi podejmować działania w celu kontaktu z mieszkańcami. Zaproponował, by nie odejmować za nie uczestnictwo w posiedzeniach.

Poparł projekt uchwały przedstawiony przez Przewodniczącego RM.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że radny będzie karany za nie uczestniczenie w posiedzeniu komisji czy sesji. Mówi się, że praca radnego to nie tylko udział w sesji czy posiedzeniu komisji.

Wywiązała się dyskusja w temacie.

Przewodniczący RM stwierdził, że proponowana dieta dla radnych bardzo różni się kwotowo od radnych rady powiatu czy radnych wojewódzkich. ( np. 2 100,00 zł.)

Burmistrz stwierdził, że tyle zarabia pracownik, i jego zdaniem tak wysoka dieta jest nieetyczna.

Poprosił o wskazanie z czego zdjąć brakujące środki na diety. Jest mniej środków z podatku PIT, budżet przyszłoroczny jest trudniejszy niż tegoroczny.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych - projekt przedłożony przez Przewodniczącego RM.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie ustalenia diet dla radnych - propozycja Przewodniczącego Rady

Wyniki imienne:

ZA(9):

Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Piotr Kapela

PRZECIW(1):

Rafał Chwalczyk

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jerzy Proft

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych –przedłożony przez Burmistrza.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie diet dla radnych - propozycja Burmistrza

Wyniki imienne:

ZA(2):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

PRZECIW(8):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jerzy Proft

i) ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Damian Karpinski wyjaśnił ile tj. 36% 2,4 krotności kwoty bazowej określonej corocznie w ustawie budżetowej. Do tej pory była to kwota 1 342,07 zł a po podwyżce 1 546,06 zł. Jest to różnica 202,01 zł.

Nastąpiła dyskusja w temacie.

Odnośnie zapisów § 2 dotyczącego potrąceń od ustalone diety, radny Damian Karpinski był przeciwny zapisowi w projekcie uchwały przedłożonej przez Burmistrza tzn. „dokonuje się potrącenia 1/30 diety za każdy dzień za nie wykonywanie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uważa, że Przewodniczący nie jest na etacie. Przewodniczący angażuje się w sprawy organizacji i prowadzenia sesji RM, bierze udział w posiedzeniach komisji, życiu gminy.

Uważa, że zapis w projekcie złożonym przez Przewodniczącego Rady tj. dokonuje się potrąceń od ustalonej diety „w przypadku rozpoczęcia i zakończenia kadencji w trakcie miesiąca dieta będzie przysługiwać proporcjonalnie do liczby dni miesiąca” jest prawidłowy.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że jest to zrobienie z przewodniczącego etatowego pracownika. Może reprezentować gminę, ale nie musi.

Radny Tomasz Miazga zapytał co z Wiceprzewodniczącym Rady, który zastępuje Przewodniczącego RM, bierze udział w imprezach, co z wynagrodzeniem?

Burmistrz odpowiedział, że przysługuje mu wyższe wynagrodzenie za okres zastępstwa Przewodniczącego.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu – projekt przedłożony przez Radę

Głosowanie w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wyniki imienne:

ZA(9):

Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu – projekt przedłożony przez Burmistrza

Głosowanie w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. - projekt przedłożony przez Burmistrza

Wyniki imienne:

ZA(1):

Rafał Chwalczyk

PRZECIW(8):

Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rajmund Lichota

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Piotr Kapela, Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Wszystkie projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 10. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok, który stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GD na 2022 rok.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Jacek Skibe, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Robert Kobus, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Radosław Zając

Opinia Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok

Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2022 rok.

W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 47.585.187,56 zł w tym: dochody bieżące 40.940.823,05 zł oraz dochody majątkowe 6.644.364,51 zł. Ze struktury dochodów budżetowych wynika, że:

- dochody bieżące stanowią 86 %,

- dochody majątkowe stanowią 14 %.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, przyjęto zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, z tym że dotację na zadania własne w dz. 801 przyjęto w wysokości wynikającej
z iloczynu kwoty, o której mowa w ustawie o systemie oświaty oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w wieku do lat 5-ciu na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o możliwości sprzedaży składników majątkowych.

Wartość planowanych wydatków w przedstawionym projekcie budżetu to 52.311.420,90 zł z czego wydatki bieżące ujęto w wysokości 41.193.490,85 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 11.117.930,05 zł. Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 79 %,

- wydatki majątkowe 21%.

W planie wydatków budżetowych wyodrębniono planowane dotacje udzielane z budżetu na ogólną kwotę 6.495.076,00 zł (w tym dotacje na zadania bieżące 6.313.000,00 zł), z czego na dotacje podmiotowe zabezpieczono kwotę 5.390.300,00 zł, na dotacje przedmiotowe 484.800,00 zł, a na dotacje celowe 619.976,00 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w wysokości równej planowanym dochodom z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 217.000,00 zł.

W budżecie ujęto środki funduszu sołeckiego na 2022r. w wysokości 416.792,85 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110.000,00zł. Utworzono również rezerwy celowe na budżet obywatelski i wypłatę odpraw emerytalnych i wpłaty na PPK.

W projekcie budżetu rozchody ustalono w kwocie 1.690.000,00 zł, natomiast przychody ustalono w kwocie 6.416.233,34 zł.

W projekcie budżetu ustalono również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022r. Wynosi on po stronie przychodów 6.070.600,00 zł, a po stronie kosztów 6.039.500,00 zł.

Komisja stwierdza, że plan wydatków budżetowych nie wyczerpuje wszystkich zgłaszanych potrzeb, jest ograniczony możliwościami finansowymi gminy.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r. Komisja opiniuje pozytywnie.

Wydając powyższą opinię, poza przeprowadzoną analizą projektu budżetu, wzięto pod uwagę pozytywną opinię Komisji stałych Rady Miejskiej na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2022r.

Punkt 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2021 roku.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2021 roku.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2021r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2021r.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 13. Propozycje do planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2022 rok.

 • Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

 • Opiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży i najmu lokali mieszkalnych oraz działek z zasobu komunalnego.

 • Przegląd budynków socjalnych i mieszkalnych z zasobu komunalnego na terenie gminy Dobrodzień.

 • Analiza zadań drogowych – remonty dróg na terenie gminy Dobrodzień.

 • Roczne sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za rok 2021.

 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

 • Opiniowanie stawek podatkowych na rok 2023.

 • Opiniowanie projektu budżetu gminy Dobrodzień na rok 2023.

 • Informacja o działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dobrodzień za rok 2021 oraz ocena sprawności technicznej jednostek i ich wyposażenia.

 • Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.

 • Ochrona środowiska – możliwości polepszenia stanu środowiska (dofinansowanie).

Punkt 14. Sprawy różne.

 • Pisma mieszkańców ul. Pocztowej w Dobrodzieniu.

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pism mieszkańców ulicy Pocztowej w Dobrodzieniu dotyczące problemu z dużą ilością liści z parku miejskiego oraz stanu drzewostanu w parku miejskim.

Radni zapoznali się także z treścią odpowiedzi na powyższe pisma, które zostały przesłane na adres podany do korespondencji.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że dbanie o park miejski przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest karygodne. Kilkakrotnie zgłaszał konieczność podcięcia gałęzi, ale niestety bez rezultatu. Ostatnio zauważył, że straż obcinała gałęzie.

Radny zapytał jak wygląda nadzór ZGKiM nad parkiem i dlaczego wzywa się straż po podcinania gałęzi.

Burmistrz wyjaśnił, że nie jest codziennie w parku i nie było żadnej informacji co się wydarzyło.

Zorientuje się jak wygląda umowa w tym temacie.

 • Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z zapytaniami radnych wystąpiono do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z prośbą o udzielenie informacji w zakresie: jaka jest różnica w dochodach z czynszu przed podwyżką i po zastosowaniu podwyżek; ile osób zaprzestało płacić czynsz oraz czy osoby przebywające za granicą płacą czynsz, czy zalegają z płatnością.

  Radni otrzymali informację na powyższe wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu komisji.

  Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 • Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o informowanie o swoich nieobecnościach na posiedzeniu komisji lub sesji.

 • Radny Radosław Zając zwrócił się z prośbą o przedstawienie przez radną Dorotę Maleska kosztorysu w sprawie wykonania ogrodzenia dębu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PDFProtokół z dnia 6 grudnia 2021.pdf (5,44MB)