Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.12.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.12.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
24-01-2022
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR.S.0050.12.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372 z późn. zm.) w związku z art.25, 35 i 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji publicznej, na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przez okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dobrodzień, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat, jak niżej :

 

lp

numer działki

Powierzchnia

/ ha /

klasoużytek

obręb

CENA WYWOŁAWCZA

/w złotych /

Wadium

 

uwagi

1

510

13,3212

RIVB – 13.2390
PsIV – 0,0822

Warłów

7.000,00

1.050,00

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

2

512

6,4681

PsIV – 0,7977
RIVB – 5,2962

Warłów

3.235,00

485,25

Tereny inwestycyjne – umowa warunkowa

3

596

1,5287

RV-0,8847
ŁIV-0,644

Błachów

612,00

91,80

 

4

645

0,9900

ŁIV – 0,9800

W – 0,0100

Błachów

347,00

52,05

 


§ 2.

1. Jednocześnie, po upływie wywieszenia wykazu ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę tych nieruchomości.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załączniki i jest on integralną częścią niniejszego zarządzenia

§ 3.

Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu w siedzibie tut. Urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień, na okres 21 dni, począwszy od dnia 24 stycznia 2022 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2022.pdf (32,62KB)