Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 1999 rok

 • PDFUchwała Nr XIII 88 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 • PDFUchwała Nr XIII 85 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr XIII 84 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach "0"

 

 • PDFUchwała Nr XIII 83 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIII 82 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIII 81 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XIII 80 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenia miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 63 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 01 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/97 z dnia 28.02.1997r w sprawie ustalenia zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.09.1991r, Uchwałą Nr XXXIV/207/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20.03.1998r oraz Uchwałą Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10.1998r

 

 • PDFUchwała Nr VII 51 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 kwietnia 1999 roku w sprawie ustaleniasieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez miasto i gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VI 42 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie określenia stawek czynszuregulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne

 

 • PDFUchwała Nr VI 41 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VI 40 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie utworzenia sołectw oraz dzielnic miejskich na terytorium gminy i maista Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VI 39 99.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 marca 1999 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobrodzień
Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  21-03-2012 14:17
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  21-03-2012 14:46
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2922
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl