Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza 2022


Zarządzenie Nr S.0050.227.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 grudnia 2022 roku sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.224.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych


Zarządzenie Nr S.0050.221.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie ustanowienia „Prezentu powitalnego” dla nowonarodzonych mieszkańców Gminy Dobrodzień, jego zawartości i zasad przyznawania


Zarządzenie Nr S.0050.218.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miejscowości Główczyce, Gosławice i Zwóz


Zarządzenie Nr S.0050.215.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia: "Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie od 19.12.2022 r. do 31.03.2023 r. na terenie Gminy Dobrodzień"


Zarządzenie Nr S.0050.202.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.196.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.186.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.185.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 października 2022 roku w sprawie  określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.179.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”


Zarządzenie Nr S.0050.176.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.169.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 października 2022 roku w  sprawie Budżetu Obywatelskiego Dobrodzienia na 2023 rok


Zarządzenie Nr S.0050.161.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.153.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.137.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.117.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową i regulaminu na najpiękniejszy pojazd w korowodzie dożynkowym


Zarządzenie Nr S.0050.114.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy  Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.109.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.106.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.101.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie powołania składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie Nr S.0050.92.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.91.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.82.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy związanej z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób i rodzin przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wywołanymi przez Federację Rosyjską na terytorium tego państwa


Zarządzenie Nr S.0050.80.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia  10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu


Zarządzenie Nr S.0050.73.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów: ,,deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, ,,wniosku o zakup karmy dla kotów wolno żyjących” oraz ,,protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących”, umożliwiających zakup, bezpłatne wydawanie i wykładanie karmy suchej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Dobrodzień”


Zarządzenie Nr S.0050.68.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.66.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przejęcia mienia komunalnego - budynku komunalnego w Myślinie, ul. Przejazdowa 2


Zarządzenie Nr S.0050.61.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.57.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobrodzień za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu


Zarządzenie Nr S.0050.56.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie przekazania w administrowanie wiaty na gromadzenie odpadów w miejscowości Dobrodzień przy ulicy Piastowskiej 39 do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 25


Zarządzenie Nr S.0050.47.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.46.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.41.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Zarządzenie Nr S.0050.40.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Zarządzenie Nr S.0050.39.2022

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 16 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Nr S.0050.153.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningów decyzyjnych wybranych gminnych elementów: systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) i gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) wchodzących w skład systemów województwa opolskiego ich organizacji i funkcjonowania


Zarządzenie Nr S.0050.38.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobrodzień (dalej „OSP”) za udział w  działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.34.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr S.0050.30.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego


Zarządzenie Nr S.0050.29.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności w gminie Dobrodzień na 2022 rok


Zarządzenie Nr S.0050.28.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.27.2022

Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022


Zarządzenie Nr S.0050.23.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 roku na terenie Gminy Dobrodzień


Zarządzenie Nr S.0050.19.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie przyznania stypendium sportowego na 2022 rok


Zarządzenie Nr S.0050.12.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę tych nieruchomości


Zarządzenie Nr S.0050.11.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków


Zarządzenie Nr S.0050.9.2022

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji stypendiów sportowych opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym