Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

Dobrodzień, 17.01.2022r.

ORG.0012.19.2022

Informuję, że posiedzenie Komisji  Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odbędzie się  w dniu  24 stycznia 2022 roku o godzinie 15-tej.

Posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania ). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. 

 Porządek posiedzenia:
    1. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
    2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
    3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień. 
    4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego na rzecz najemcy przy ulicy Chłopskiej w Dobrodzieniu.
    5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży lokalu komunalnego na rzecz najemcy przy ulicy Os. Robotnicze w Pludrach.
    6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przejęcia działek w Pludrach pod drogę.
    7. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie:
    • wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Dobrodzień;
    • przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Habaś, zmiany rodzaju miejscowości Bąki, Bzionków, Liszczok, Ługi, Marzatka, Murków, Rędzina oraz zniesienia miejscowości Kolejka i Zwóz;
    • ustalenia diet dla radnych;
    • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;
    • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
    • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.
    8. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę rodzaju miejscowości Malichów z przysiółka wsi Warłów na wieś.
    9. Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFPosiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.pdf

ZIPprojekty uchwał.zip