Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXXV/346/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

UCHWAŁA NR XXXV/346/2021 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, które otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XXXV 346 2021.pdf

 

Głosowanie uchwały Nr XXXV/346/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (17:11)

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Dorota Maleska

PRZECIW(1):

Gabriel Kukowka

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Dorota Wołowczyk