Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2001 rok

 • PDFUchwała Nr XXXIII 223 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 217 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/01 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 październka 2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/XXVI/93 z dnia 22.10.1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 216 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia cen skupu żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dobrodzień w 2002r.

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 215 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwły Nr 136/XVII/92 z dnia 31 marca 1992r. Gminy i Miasta w Dobrodzień zmienionej uchwałami Nr XI/61/95 z dnia 28.08.1995 r. oraz XXV/161/2000 z dnia 27.12.2000 r. w sprawie  uchwalenia stawek i określenia inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz innych opłat i podatków

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 214 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 213 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXXII 212 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXXI 207 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/173/01 z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XXXI 206 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/XXVI/93 z dnia 22.10.1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

 • PDFUchwała Nr XXX 202 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/2000 w sprawie utworzenia i przyjęcia Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

 

 • PDFUchwała Nr XXX 201 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2001 roku w sprawie dostosowania Statutu Gminy Dobrodzień do wymagań jawności działalności organów gminy

 

 

 • PDFUchwała Nr XXX 199 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/176/2001 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001r w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 197 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/131/97 z dnia 28.02.1997r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/97 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.09.1997r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/207/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20.03.1998r., Uchwałą Nr I/6/98 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30.10.1998r., Uchwałą Nr IX/63/99 Rady Miejskiej Dobrodzieniu z dnia 01.06.1999r. oraz Uchwałą Nr XIX/l20l2000 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31.05.2000r.

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 190 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach "0"

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 188 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/01 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne

 

 • PDFUchwała Nr XXVII 180 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/156/2000 r. z dnia 27.12.2000 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXVII 177 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXVII 176 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i lokale socjalne

 

 • PDFUchwała Nr XXVII 175 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urzadzeń kanalizacyjnych

 

 • PDFUchwała Nr XXVII 173 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • PDFUchwała Nr XXVI 171 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego

 

 • PDFUchwała Nr XXVI 168 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności administracyjne związane z wpisem działalności gospodarczej do ewidencji

 

 • PDFUchwała Nr XXVI 167 2001.PDF Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum
Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2012
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  20-03-2012 13:06
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  21-03-2012 11:36
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2939
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100 do 102
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www: dobrodzien.pl